Tematyka prac kontrolnych Drukuj

Termin oddawania prac kontrolnych do 22.04.2016 r.

 

 

TEMATY PRAC KONTROLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

SEMESTR VI

Egzaminator

Tematy prac kontrolnych

1.

Język polski

J. Zalewska

Wojna – czas wielkości czy upadku
człowieka? Uzasadnij, odwołując się do opowiadania „Proszę państwa do gazu” T. Borowskiego, „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall i „Innego świata” G. Herlinga-Grudzińskiego.

2.

Język niemiecki

M. Szopniewska

Zagadnienia maturalne.

3.

Matematyka

A. Stacharska

Zadania

4.

Historia

S. Myca

Geneza polskiego sierpnia 1980.

5.

Biologia

H. Lipnicka

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

Praca kontrolna z matematyki - semestr 6


1
. Ile jest licz trzycyfrowych naturalnych , których cyfra setek jest liczbą pierwszą , a cyfry dziesiątek i jedności są liczbami parzystymi ?

2. Oblicz medianę i średnią arytmetyczną danych : 1,1,3,3,4,1,2,2,4,6,6,7,9,7,8,9

3. W urnie jest 5 kul białych i 3 kule czarne. Losujemy jedną kule , a następnie z pozostałych kul losujemy jeszcze jedną kule. Oblicz prawdopodobieństwo , ze w ten sposób wyjmiemy kule w tym samym kolorze. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego. |

4. Rzucamy 2 razy sześcienną symetryczną kostkę do gry, Oblicz prawdopobienstwo , ze iloczyn wyrzuconych oczek jest liczbą podzielną przez 3.

5. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o obwodzie równym 24. Oblicz objętość tego walca.

6. Przekątna prostopadłościanu o podstawie kwadratu tworzy z wysokością tego prostopadłościanu kąt o mierze 30 stopni.
Wysokość prostopadłościanu jest równa 8. Oblicz długość krawędzi postawy.

Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2016 06:58